Skip to main content Skip to footer
Siden inneholder en oversikt over hvilke prosjekt som har mottatt tilskudd så vel som oversikter over hvilke geografiske områder som befattes av prosjektenes nedslagsfelt.

Kartet viser tildelinger for alle år.

Grafen viser fordeling av midler for alle år i prosent

Målselv kommune Målselvfossen, hjertet i Målselv 370 000 Lokal stedsutvikling
Riddu Riddu festivalen Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling av begge programområder fremover 500 000 Næringsutvikling
TFFK-Samferdsel Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86 2 800 000 Infrastruktur
TFFK-Samferdsel Sommerferge FTW! 4 000 000 Infrastruktur
Nordavind Utvikling AS Samarbeid - forvalting av anadrom fisk i Troms 270 000 Næringsutvikling
Halti Næringshage Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa 175 000 Næringsutvikling
UiT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS 1 800 000 Næringsutvikling
Ungdomslaget LIV Vonheim Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021 90 000 Lokal stedsutvikling
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 880 000 Næringsutvikling
Kvæfjord Eiendom Prosjekt Nye Trastad 690 000 Lokal stedsutvikling
Midt-Troms friluftsråd Dagsturhytter i Midt-Troms 600 000 Lokal stedsutvikling
NordNorsk reiseliv AS Støtte til utviklingsprosjektet "Museumskart" 200 000 Næringsutvikling
Tromsø kommune Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene 370 000 Næringsutvikling
Sløydsalens venner Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly 400 000 Lokal stedsutvikling
Senja kommune Telemast i Kaperdalen 400 000 Infrastruktur
Nordreisa kommune Etablering av villakssenter 2 000 000 Næringsutvikling
TIL & Fløya Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø 1 500 000 Samfunnsutvikling
Midtre Hålogaland friluftsråd Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen 250 000 Lokal stedsutvikling
Sørreisa kommune Søknad om støtte til rehabilitering av havn 1 000 000 Infrastruktur
Blåst Nordens Paris Blest om blåst 100 000 Næringsutvikling
Stiftelsen Midt-Troms Museum Etablering av Barnemuseet i Midt-Troms, utstilling "Midt-Troms i miniatyr" 1 000 000 Stedsutvikling
Salangen kommune Utvikling og tilrettelegging (av regionale) havnefasiliteter – kai med tilstøtende arealer og molo 3 982 000 Infrastruktur-lokal
Tromsø Barnefestival As (Under Stiftelse) Rabalderfestivalen Tromsø 100 000 Lokal stedsutvikling
Davvi Álbmogiid Guovddáš Os / Senter For Nordlige Folk Utbygging museum Nils-Aslak Valkeapää 3 000 000 Stedsutvikling
Senja Bibliotek Studenttjenester i folkebibliotek 400 000 Samfunnsutvikling
Campus Nord-Troms As Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 3 525 000 Samfunnsutvikling
Arctic Frontiers As Arctic Frontiers – internasjonal posisjonering av regionen og Tromsø som kunnskapshub for Arktiske spørsmål 3 439 000 Næringsutvikling
TFFK-utdanning vest Digital skolehelsesykepleier 2 400 000 Samfunnsutvikling
Lavangen kommune Elveparken minikulturhus og kulturscene 1 400 000 Lokal stedsutvikling
TFFK-Samferdsel Det elektriske fylket - ladeinfrastruktur 3 150 000 Infrastruktur
Studiesenteret Midt-Troms As Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms for å styrke livslang læring 950 000 Samfunnsutvikling
Dyrøy Kommune Ungbo - Tiltak i boligprogrammet i Dyrøy 350 000 Samfunnsutvikling
Næringsforeningen I Tromsøregionen Traineeprogram for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord 1 400 000 Næringsutvikling
Arena Nord-Troms Utviklingsprosjekt 2022 - 2025-Traineeprogrogram 1 400 000 Næringsutvikling
TFFK-Næring Kunnskapsgrunnlag og scenarioanalyse for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark mot 2035 1 250 000 Næringsutvikling
Kåfjord kommune Utbedring av Goullasveien for næring og rekreasjon, samt folkehelse 500 000 Lokal stedsutvikling
Harstad kommune Nupen, Norges mest romantiske sted 3 250 000 Lokal stedsutvikling
Lyngen kommune Lyngentrappa 500 000 Lokal stedsutvikling
Tromsø Sentrum As Julebyen Tromsø - Hele Norges Juleby 600 000 Næringsutvikling
Dyrøy kommune Planlegging av miljøgate og torg/paviljong i Brøstadbotn sentrum 524 000 Lokal stedsutvikling
Nordavind Utvikling AS Veileder; ungdomsmedvirkning i praksis 250 000 Samfunnsutvikling
TFFK-Næring Tilflytterstrategi 6 300 000 Næringsutvikling
Salangen Kommune Coworking Astafjord - Utvikling av regional modell for økt satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser 850 000 Næringsutvikling
Skjervøy kommune Etablering av næringsareal til næringsklynge/hub på Sandøra Øst på Skjervøy 8 510 000 Infrastruktur-lokal
TFFK-Samferdsel ITS - Smart fremkommelighet ved en-felts tunneler og veger 9 300 000 Infrastruktur
Halti Næringshage AS Polar Game Industry - arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer 1 260 000 Samfunnsutvikling
Kåfjord kommune KåfjordMeta: Møteplass for datakultur, e-sport og kreativ teknologi 570 000 Lokal stedsutvikling
Midt- Tromsrådet - Interkommunalt Politisk Råd Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt- Troms 1 700 000 Næringsutvikling
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 870 000 Næringsutvikling
TFFK-Internasjonal Regionvekstavtaler i Troms 5 615 000 Samfunnsutvikling
Tromsø Brettklubb Nansenplass skatepark 500 000 Lokal stedsutvikling
Andørja Sportsklubb Bygging av sherpatrapp og sti til Vasskartinden  500 000 Lokal stedsutvikling
Norsvin Troms (V/Norsvin Sa) Gris i Troms 150 000 Primærnæring
Vaddas Gård ANS Sikring av tilkomst til bedriften 40 000 Primærnæring
Neset Gaard V/ Elin Lambertsen Etablering av sagbruk 78 000 Primærnæring
Blixgård Polart Avtrykk Tilleggsnæring i landbruket, grøftespyling og vedlikehold av dreneringer. 83 000 Primærnæring
Dalheim Gårdsysteri As- innvilges forbehold ikke til kjøretøy ref EØS-regleverket for bagatellmessig støtte.  Økt produksjon og videreutvikling av Dalheim gårdsysteri 88 000 Primærnæring
Skogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen Omlegging for kommende generasjon og bærekraftig bruk av ressurser OBS gjelder Målselv kommune! 89 000 Primærnæring
Bjørnevoll Gård - Døhl Utleie fliskutter 100 000 Primærnæring
Igor Muhhin Tilskudd for rigging til linedrift fiskebåt 100 000 Primærnæring
Lyngen Seaweed As Tørket tare - ny næringsvirksomhet 100 000 Primærnæring
T. Uthaug Da Effektivisering og optimalisering av gjødselhåndtering 108 000 Primærnæring
Alf Henrik As Effektivisering av linefiske på nyinnkjøpt båt 108 000 Primærnæring
Olabakken Gård V/Anita Karlsen Kjøp og profilering av kjølehenger til økologisk matproduksjon, pakketering og markedssalg i region 125 000 Primærnæring
Ole Petter Melhus Elektronisk overvåkning og virtuelt gjerdesystem for beitedyr i utmark. 146 000 Primærnæring
Geir-Helge Solbakken investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling 150 000 Primærnæring
Skjervøy Ungdomsskole Maritime aktiviteter ved Skjervøy ungdomsskole(se vedlegg) 150 000 Primærnæring
Jakob Johnsen Nydyrking 154 000 Primærnæring
Den Lille Klippfiskfabrikken As Fullførtvarelager 160 000 Primærnæring
Hk Kystfiske Om Rigging av båt 180 000 Primærnæring
Kiil Johannessen Maskin Oppstart kjøtt og maskin 180 000 Primærnæring
Silje Mari Alfredsen/Volden Gård Kvalitetsfôr til Hest 200 000 Primærnæring
Lømo Gård 186/7 I Tjeldsund Utbedre skader på betongdragere og spalter i fjøs. 223 000 Primærnæring
Sunniva Skgoan Fôrsentral 228 000 Primærnæring
Nord-Norsk Klauvskjæring As Styrke kapasitet på klauvskjæring 236 000 Primærnæring
Nordlysbygg Nils-Arnold Nilsen SKOGBRUK miljøbasert næring 238 000 Primærnæring
Jon Vidar Persen Vildenvang ved 260 000 Primærnæring
Kristin Anka Heim Klimasmart Landbruk, Fliegl Gjødselvogn HFW6000 med skate 6m bom 275 000 Primærnæring
Rune Håkstad Effektivisering i grasproduksjon 300 000 Primærnæring
Rávra Gård Nødvendige investeringer for å øke bedriftens lønnsomhet og bærekraft 325 000 Primærnæring
Otto Lanes Modernisering av melke- og kjøttproduksjon 330 000 Primærnæring
Sandsøygull, Anders Andreassen Søknad tilskudd for utvikling og ekspandering. 410 000 Primærnæring
Pål Inge Brose reketråler 500 000 Primærnæring
Kjempa Holding/ Fjordgård Fiskeriselskap Investering i fiskefartøy 500 000 Primærnæring
Ero Sverre Dalhaug Ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs 500 000 Primærnæring
Sandvoll Gård Bærekraftig gylle transport 550 000 Primærnæring
Dividalsbygg As Materialtørke Dividalsbygg AS 550 000 Primærnæring
Kvænangen Kommune Produksjonslokaler til matproduksjon 570 000 Primærnæring
Arne Johansen Kjøp av sjark 600 000 Primærnæring
Eliasfiskeri Aagesen Oppstart av fiskeribedrift 600 000 Primærnæring
Gofangst As Rekruttering MS Wilma 600 000 Primærnæring
Soa Fish As NY FISKEBÅT 600 000 Primærnæring
Myrland Fisk Kjøp av Fiskefartøy 600 000 Primærnæring
Drefti As Søknad om midler til fiskebåt og utstyr 600 000 Primærnæring
Kjetil Hugo Nilsen Omstilling til bærekraftig lokalt fiske 600 000 Primærnæring
Johs H. Giæver As - Avd Fisk Sløyelinje - ensilasje - fryseri 600 000 Primærnæring
Bull Gård Da Slakteri og produkssjonslokale med utsalg og servering 600 000 Primærnæring
Arvid Norskott Foredling -og produksjon av egenprodusert melk og kjøtt. Sau. Småskala. 600 000 Primærnæring
Grundnes Gård V/Olav Grundnes Utstyr til snøåting, Grundnes gård 600 000 Primærnæring
Naimak Gård Generasjonsskifte på gård, ny driftsbygning og investeringer 600 000 Primærnæring
Øimo Gård V/Hans-Marius Walør Moderne, miljø- og klimavennlig høyproduksjon 600 000 Primærnæring
Ibestad kommune Utbygging av Engenes Fiskerihavn 10 000 000 Kommunal infrastruktur
Nordreisa kommune Kai- og tømmerterminal, samt flerbrukskai i Sørkjosen 1 700 000 Kommunal infrastruktur
TFFK Samferdsel Elektrifisering av 3 fergesamband i Sør-Troms 8 700 000 Kommunal infrastruktur
Bardu kommune DiGi-lab - etablering av digital infrastruktur for oppfølging av hjemmeboende eldre 800 000 Kommunal infrastruktur
TUIL AS Storhall i Tromsø 400 000 Samfunnsutvikling
Arena Nord-Troms Regional bærekraft i næringsplan 245 000 Næringsutvikling
TFFK Samferdsel Effektvurdering av realisering av jernbane 290 000 Samfunnsutvikling
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/ nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 450 000 Samfunnsutvikling
Bardu kommune Forsvarskoordinator - Samarbeid med Målselv, Bardu og Sørreisa kommune 1 200 000 Samfunnsutvikling
Kvænangen Næringsbygg Návuona Verdde Guovddáš forprosjektering 300 000 Samfunnsutvikling
Nordnorsk Reiseliv AS Arctic Europe Tourism Cluster 600 000 Næringsutvikling
Hålogalandsrådet 1760 - for fast bosetting av pendlere i Hålogalandsregionen 550 000 Samfunnsutvikling
Finnfjord AS Støtte til CCU senter forprosjekt: Etablering av Senter for karbonfangst og bruk, et nasjonalt CCU-s 1 490 000 Samfunnsutvikling
Itu Teatteriforeeninki Kvääniteatteri - prosjektfinansiering av statlig andel for 2023 3 250 000 Stedsutvikling
Senja kommune Etablering av UKM workshopbase for ungdomskultur i kulturfløyen på Sazza 930 000 Stedsutvikling
Lyngen kommune  Havnepromenade Lyngseidet 5 000 000 Stedsutvikling
Salangen kommune Stedsutvikling Sjøvegan sentrum 4 567 000 Stedsutvikling
Tvibit Norges Beste Gamer 2022 250 000 Identitetsutvikling
Dyrøy Kommune Bygdetorget 5 500 000 Stedsutvikling
TFFK Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter 300 000 Stedsutvikling
Skjervøy Idrettsklubb Treningshall Skjervøy 1 000 000 Folkehelse
Senja kommune Aktiv sammen - utstyrspakke 65 000 Folkehelse
Good In The Wood Good In The Wood, ungdomsfestival 100 000 Folkehelse
Harstad kommune Åpen Hall 82 655 Folkehelse
Senja kommune Tiltak for forebygging av utenforskap i Midt-Troms 450 000 Folkehelse
Tromsø kommune Skeiv møteplass på UMT 150 000 Folkehelse
Ytre Kåfjord Idrettslag Klatreglede for lokale barn og unge 200 000 Folkehelse
Dyrøy kommune Stedsutvikling og folkehelsearbeid 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Aktiv Lyngen Møteplass Mekkegarasje 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Festspillene i Nord-Norge Ungdommens Festspill 200 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Skibotn Bygdeutvalg Elementløype i nærmiljøet Skibotn 87 500 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Storfjord frivillighetssentral Ungdomsfritidstilbud i Storfjord-inkludert måltid og aktivitet 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
DancelLab DansensHus Ausstadplassen ArcticJam og ArcticWriter 50 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter DARK_ung Design skole 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
TFFK, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv Fokus møteplasser i Troms- tilgjengelighet og kontinuitet- et folkehelsetiltak 2 970 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
YVIA AS Forprosjekt: HEiL - HELSE I LÆRE 600 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Gjøreredet Troms Holding- Stedsutvikling og Folkehelse 99 952 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Nord-Troms Friluftsråd Reisa Friluftsfest 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Tromsø kommune Grab Kulturen, kultur og livsmentoropplegg for unge på nordøya 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
UL Skogsfjordvatn grende- og turlag prosjekt Løype/ Tråkkemaskin 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Fjordgård Idrettslag Søknad om tilskudd til tråkkemaskin 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Sørreisa kommune Arrangement i Sørreisa sentrum -videreutvikling i samarbeid med ungdom 80 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Tjeldsund kommune Fysisk aktivitet for unge 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Salangen kommune Tilrettelegging for fysisk aktivitet - naust 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Salangen kommune Tilrettelegging for fysisk aktivitet - Frisbeegolfbane 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Visit Senja Region Infohub i Senjaregionen - videreføring forprosjekt 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Kvæfjord Røde Kors Kvæfjord Røde Kors - Aktivitetshus 70 081 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Nord-Troms Friluftsråd Gapahuk i Kvænangen kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Målselv kommune Troms spillfestival 60 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Nord-Troms Friluftsråd Gapahuk i Skjervøy kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Ibestad kommune Utvikling av møteplass Ibestad kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Lavangen kommune Forprosjekt- besøksforvaltning Gratangen og Lavangen 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Kåfjord kommune Interaktiv Leir 60 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling
Storfjord kommune Skibotn Miljøpark 1 005 000 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling
Senja kommune Kartlegging av kraftbehov i Senja kommune 250 000 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling
Harstad kommune Konsept for en bærekraftig havn- og næringspark med fokus på energi og reduksjon av karbonutslipp 661 365 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling