Skip to main content Skip to footer
Siden inneholder en oversikt over hvilke prosjekt som har mottatt tilskudd så vel som oversikter over hvilke geografiske områder som befattes av prosjektenes nedslagsfelt.

Kartet viser tildelinger i 2022

Grafen viser fordeling av midler for alle år i prosent

Søker Tittel på prosjekt Innvilget beløp
Målselv kommune Målselvfossen, hjertet i Målselv 1 175 000
Riddu Riddu festivalen Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling av begge programområder fremover 500 000
TFFK-Samferdsel Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86 2 800 000
TFFK-Samferdsel Sommerferge FTW! 4 000 000
Nordavind Utvikling AS Samarbeid - forvalting av anadrom fisk i Troms 270 000
Halti Næringshage Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa 175 000
Finnfjord AS Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS 1 800 000
Ungdomslaget LIV Vonheim Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021 90 000
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 880 000
Kvæfjord Eiendom Prosjekt Nye Trastad 690 000
Midt-Troms friluftsråd Dagsturhytter i Midt-Troms 600 000
NordNorsk reiseliv AS Støtte til utviklingsprosjektet "Museumskart" 200 000
Tromsø kommune Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene 370 000
Sløydsalens venner Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly 400 000
Senja kommune Telemast i Kaperdalen 400 000
Nordreisa kommune Etablering av villakssenter 2 000 000
TIL & Fløya Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø 1 500 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen 250 000
Sørreisa kommune Søknad om støtte til rehabilitering av havn 1 000 000
Blåst Nordens Paris Blest om blåst 100 000
Stiftelsen Midt-Troms Museum Etablering av Barnemuseet i Midt-Troms, utstilling "Midt-Troms i miniatyr" 1 000 000
Salangen kommune Utvikling og tilrettelegging (av regionale) havnefasiliteter – kai med tilstøtende arealer og molo 3 982 000
Tromsø Barnefestival As (Under Stiftelse) Rabalderfestivalen Tromsø 100 000
Davvi Álbmogiid Guovddáš Os / Senter For Nordlige Folk Utbygging museum Nils-Aslak Valkeapää 3 000 000
Senja Bibliotek Studenttjenester i folkebibliotek 400 000
Campus Nord-Troms As Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 3 525 000
Arctic Frontiers As Arctic Frontiers – internasjonal posisjonering av regionen og Tromsø som kunnskapshub for Arktiske spørsmål 3 439 000
TFFK-utdanning vest Digital skolehelsesykepleier 2 400 000
Lavangen kommune Elveparken minikulturhus og kulturscene 1 400 000
TFFK-Samferdsel Det elektriske fylket - ladeinfrastruktur 3 150 000
Studiesenteret Midt-Troms As Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms for å styrke livslang læring 950 000
Dyrøy Kommune Ungbo - Tiltak i boligprogrammet i Dyrøy 350 000
Næringsforeningen I Tromsøregionen Traineeprogram for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord 1 400 000
Arena Nord-Troms Utviklingsprosjekt 2022 - 2025-Traineeprogrogram 1 400 000
TFFK-Næring Kunnskapsgrunnlag og scenarioanalyse for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark mot 2035 1 250 000
Kåfjord kommune Utbedring av Goullasveien for næring og rekreasjon, samt folkehelse 500 000
Harstad kommune Nupen, Norges mest romantiske sted 3 250 000
Lyngen kommune Lyngentrappa 500 000
Tromsø Sentrum As Julebyen Tromsø - Hele Norges Juleby 600 000
Dyrøy kommune Planlegging av miljøgate og torg/paviljong i Brøstadbotn sentrum 524 000
Nordavind Utvikling AS Veileder; ungdomsmedvirkning i praksis 250 000
TFFK-Næring Tilflytterstrategi 6 300 000
Salangen Kommune Coworking Astafjord - Utvikling av regional modell for økt satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser 850 000
Skjervøy kommune Etablering av næringsareal til næringsklynge/hub på Sandøra Øst på Skjervøy 8 510 000
TFFK-Samferdsel ITS - Smart fremkommelighet ved en-felts tunneler og veger 9 300 000
Halti Næringshage AS Polar Game Industry - arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer 1 260 000
Kåfjord kommune KåfjordMeta: Møteplass for datakultur, e-sport og kreativ teknologi 570 000
Midt- Tromsrådet - Interkommunalt Politisk Råd Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt- Troms 1 700 000
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten» 870 000
TFFK-Internasjonal Regionvekstavtaler i Troms 5 615 000
Tromsø Brettklubb Nansenplass skatepark 500 000
Andørja Sportsklubb Bygging av sherpatrapp og sti til Vasskartinden  500 000
Norsvin Nordland (V/Norsvin Sa) Gris i Troms 150 000
Vaddas Gård ANS Sikring av tilkomst til bedriften 40 000
Neset Gaard V/ Elin Lambertsen Etablering av sagbruk 78 000
Blixgård Polart Avtrykk Tilleggsnæring i landbruket, grøftespyling og vedlikehold av dreneringer. 83 000
Dalheim Gårdsysteri As  Økt produksjon og videreutvikling av Dalheim gårdsysteri 88 000
Skogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen Omlegging for kommende generasjon og bærekraftig bruk av ressurser OBS gjelder Målselv kommune! 89 000
Bjørnevoll Gård - Døhl Utleie fliskutter 100 000
Igor Muhhin Tilskudd for rigging til linedrift fiskebåt 100 000
Lyngen Seaweed As Tørket tare - ny næringsvirksomhet 100 000
T. Uthaug Da Effektivisering og optimalisering av gjødselhåndtering 108 000
Alf Henrik As Effektivisering av linefiske på nyinnkjøpt båt 108 000
Olabakken Gård V/Anita Karlsen Kjøp og profilering av kjølehenger til økologisk matproduksjon, pakketering og markedssalg i region 125 000
Ole Petter Melhus Elektronisk overvåkning og virtuelt gjerdesystem for beitedyr i utmark. 146 000
Geir-Helge Solbakken investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling 150 000
Skjervøy Ungdomsskole Maritime aktiviteter ved Skjervøy ungdomsskole(se vedlegg) 150 000
Jakob Johnsen Nydyrking 154 000
Den Lille Klippfiskfabrikken As Ferdigvarelager 160 000
Hk Kystfiske Om Rigging av båt 180 000
Kiil Johannessen Maskin Oppstart kjøtt og maskin 180 000
Silje Mari Alfredsen/Volden Gård Kvalitetsfôr til Hest 200 000
Lømo Gård 186/7 I Tjeldsund Utbedre skader på betongdragere og spalter i fjøs. 223 000
Sunniva Skgoan Fôrsentral 228 000
Nord-Norsk Klauvskjæring As Styrke kapasitet på klauvskjæring 236 000
Nordlysbygg Nils-Arnold Nilsen SKOGBRUK miljøbasert næring 238 000
Jon Vidar Persen Vildenvang ved 260 000
Kristin Anka Heim Klimasmart Landbruk, Fliegl Gjødselvogn HFW6000 med skate 6m bom 275 000
Rune Håkstad Effektivisering i grasproduksjon 300 000
Rávra Gård Nødvendige investeringer for å øke bedriftens lønnsomhet og bærekraft 325 000
Otto Lanes Modernisering av melke- og kjøttproduksjon 330 000
Sandsøygull, Anders Andreassen Søknad tilskudd for utvikling og ekspandering. 410 000
Pål Inge Brose reketråler 500 000
Kjempa Holding/ Fjordgård Fiskeriselskap Investering i fiskefartøy 500 000
Ero Sverre Dalhaug Ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs 500 000
Sandvoll Gård Bærekraftig gylle transport 550 000
Dividalsbygg As Materialtørke Dividalsbygg AS 550 000
Kvænangen Kommune Produksjonslokaler til matproduksjon 570 000
Arne Johansen Kjøp av sjark 600 000
Eliasfiskeri Aagesen Oppstart av fiskeribedrift 600 000
Gofangst As Rekruttering MS Wilma 600 000
Soa Fish As NY FISKEBÅT 600 000
Myrland Fisk Kjøp av Fiskefartøy 600 000
Drefti As Søknad om midler til fiskebåt og utstyr 600 000
Kjetil Hugo Nilsen Omstilling til bærekraftig lokalt fiske 600 000
Johs H. Giæver As - Avd Fisk Sløyelinje - ensilasje - fryseri 600 000
Bull Gård Da Slakteri og produkssjonslokale med utsalg og servering 600 000
Arvid Norskott Foredling -og produksjon av egenprodusert melk og kjøtt. Sau. Småskala. 600 000
Grundnes Gård V/Olav Grundnes Utstyr til snøåting, Grundnes gård 600 000
Naimak Gård Generasjonsskifte på gård, ny driftsbygning og investeringer 600 000
Øimo Gård V/Hans-Marius Walør Moderne, miljø- og klimavennlig høyproduksjon 600 000
Ibestad kommune Utbygging av Engenes Fiskerihavn 10 000 000
Nordreisa kommune Kai- og tømmerterminal, samt flerbrukskai i Sørkjosen 1 700 000
TFFK Samferdsel Elektrifisering av 3 fergesamband i Sør-Troms 8 700 000
Bardu kommune DiGi-lab - etablering av digital infrastruktur for oppfølging av hjemmeboende eldre 800 000
TUIL AS Storhall i Tromsø 400 000
Arena Nord-Troms Regional bærekraft i næringsplan 245 000
TFFK Samferdsel Effektvurdering av realisering av jernbane 290 000
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/ nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 450 000
Bardu kommune Forsvarskoordinator - Samarbeid med Målselv, Bardu og Sørreisa kommune 1 200 000
Kvænangen Næringsbygg Návuona Verdde Guovddáš forprosjektering 300 000
Nordnorsk Reiseliv AS Arctic Europe Tourism Cluster 600 000
Hålogalandsrådet 1760 - for fast bosetting av pendlere i Hålogalandsregionen 550 000
Finnfjord AS Støtte til CCU senter forprosjekt: Etablering av Senter for karbonfangst og bruk, et nasjonalt CCU-s 1 490 000
Itu Teatteriforeeninki Kvääniteatteri - prosjektfinansiering av statlig andel for 2023 3 250 000
Senja kommune Etablering av UKM workshopbase for ungdomskultur i kulturfløyen på Sazza 930 000
Lyngen kommune  Havnepromenade Lyngseidet 5 000 000
Salangen kommune Stedsutvikling Sjøvegan sentrum 4 567 000
Tvibit Norges Beste Gamer 2022 250 000
Dyrøy Kommune Bygdetorget 5 500 000
TFFK Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter 300 000