Skip to main content Skip to footer

Vi skal bidra til varig regional utvikling

Webinar i søknadsskriving

Troms Holding vil avholde webinar i søknadsskriving i forkant av kommende utlysninger.

Dato: 27.08.2024
Klokkeslett: 13.00-15.00
Sted: Digitalt (Teams)

Send e-post til tromsholding@tromsfylke.no for å melde deg på!

Strategi 2024

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

 

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

 

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

 

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien. Strategien skal bidra til å fremme FNs bærekraftsmål.

Strategi 2024

Eiermøtet i Troms Holding AS vedtok 09.04.2024 strategi for tilskuddsordningen kommende år. Finn gjeldende strategi og aktive utlysninger ved å trykke på knappen under