Skip to main content Skip to footer

Tildeling av midler

Troms Holding avholdt styremøte 15.05.2023. Det ble her gjennomført en ekstra utlysning av midler til prosjekt under kategoriene folkehelse, sted- og identitetsutvikling.

Styret har ved denne utlysningen bevilget 5 877 533 kroner til ulike prosjekt i hele Troms. Følgende prosjekt ble tildelt midler:

Dyrøy kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "Stedsutvikling og folkehelsearbeid".
Aktiv Lyngen innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "Møteplass mekkegarasje".

Festspillene i Nord-Norge innvilges inntil 200 000 kroner til prosjektet "Ungdommens Festspill". 

Skibotn Bygdeutvalg innvilges inntil 87 500 kroner "Elementløype i nærmiljøet Skibotn".

Storfjord frivillighetssentral innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "Ungdomsfritidstilbud i Storfjord-inkludert måltid og aktivitet".
Dancelab DansensHus innvilges inntil 50 000 kroner til prosjektet
"Ausstadplassen ArcticJam og ArcticWriter".

Nordnorsk Design- og Arkitektursenter innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "DARK_ung Design skole".

TFFK, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv innvilges inntil 2 970 000 kroner til prosjektet "Fokus møteplasser i Troms- tilgjengelighet og kontinuitet- et folkehelsetiltak".

YVIA AS innvilges inntil 600 000 kroner til prosjektet "Forprosjekt:
HEiL - HELSE I LÆRE".

Gjøreredet innvilges inntil 99 952 kroner til prosjektet "Troms Holding- Stedsutvikling og Folkehelse".

Nord-Troms Friluftsråd innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Reisa Friluftsfest".

Tromsø kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Grab Kulturen, kultur og livsmentoropplegg for unge på nordøya".

UL Skogsfjordvatn grende- og turlag innvilges inntil kroner 100 000 til prosjektet "prosjekt Løype/ Tråkkemaskin".

Fjordgård Idrettslag innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Søknad om tilskudd til tråkkemaskin".

Sørreisa kommune innvilges inntil 80 000 til prosjektet
"Arrangement i Sørreisa sentrum -videreutvikling i samarbeid med ungdom".

Tjeldsund kommune innvilges inntil 100 000 til prosjektet "Fysisk
aktivitet for unge".

Salangen kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "Tilrettelegging for fysisk aktivitet - naust".

Salangen kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet "Tilrettelegging for fysisk aktivitet - Frisbeegolfbane".

Kvæfjord Røde Kors innvilges inntil 70 081 kroner til prosjektet
"Kvæfjord Røde Kors - Aktivitetshus".

Nord-Troms Friluftsråd innvilges inntil kroner 100 000 til prosjektet
"Gapahuk i Kvænangen kommune".

Målselv kommune innvilges inntil kroner 60 000 til prosjektet
"Troms spillfestival".

Nord-Troms Friluftsråd innvilges inntil kroner 100 000 til prosjektet
"Gapahuk i Skjervøy kommune".
Ibestad kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Utvikling av møteplass Ibestad kommune".

Lavangen kommune innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Forprosjekt- besøksforvaltning Gratangen og Lavangen".

Kåfjord kommune innvilges inntil 60 000 kroner til prosjektet "Interaktiv Leir".

Visit Senja Region innvilges inntil 100 000 kroner til prosjektet
"Infohub i Senjaregionen- videreføring av forprosjekt"

About the author

TromsHolding Redaktør

Troms Holding er et selskap opprettet for å forvalte verdier til Kraftselskapet Troms Kraft.