Skip to main content Skip to footer

Tildeling av midler til identitetsbygging

Troms Holding avholdte 18.12.23 styremøte hvor det ble tildelt midler til identitetsbygging. Følgende prosjekt fikk innvilget midler:

 

Tittel

Søker

Vedtatt innvilget

Sannhet og forsoning: veien til verdighet og stolthet

Hålogaland Teater

1 600 000

Infohub for Senjaregionen

Visit Senja Region SA

1 750 000

Inkluderende møteplass mellom flyktninger og annen befolkning -

Flyktningtjenesten i Storfjord kommune

222 000

Kunst for styrking av nordnorsk ungdoms identitet

Festspillene i Nord-Norge

93 000

Kunstnerisk bånd: Utforsking av identitet, samhørighet og kunst.

Dyrøy kommune, Rådmann Tore Uthaug

150 000

FOSSMOTUNET - møteplass for Bardufoss

Midt-Troms Museum

510 000

Søknad til Utsyn Troms

Troms- og Finnmark fylkeskommune

1 300 000

Gammen - kulturscene

Lavangen kommune

3 800 000

Invitasjon til samarbeid om kunstgressbane i Ibestad kommune

Ibestad idrettslag

5 100 000

GRAB/Mentor/Fritid Kulturtilbud for barn og unge med fokus på mentorungdom og ukrainsk ungdom.

Tromsø kommune, seksjon for kultur og fritid.

100 000

Kunst langs vei - et forprosjekt

TFFK Samferdselsetaten og Plan- og kulturetaten

300 000

Total

 

14 925 000

 

About the author

Martin D. Aandstad

Sekretariatet i Troms Holding AS