Skip to main content Skip to footer

Spesifisering av utlysninger

Troms Holding avholdt 15.05.23 styremøte hvor kommende utlysninger var på agendaen. Styret spesifiserte hvilke prosjekt som kan søke midler under strategi 2023 så vel som datoer for de ulike utlysningene. Styret kom fram til følgende:

 • Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling 
  • Lyses ut 14. August med frist 18. September. Behandles i styremøte 16. Oktober.
  • Kommune, fylkeskommunen eller organisasjoner i samarbeidsprosjekt med disse kan søke om midler.
  • Prosjekt som bidrar til å redusere klimautslipp eller miljøinngrep, eller bidrar til å ivareta naturmangfold.
  • Prosjekt som tilrettelegger for sirkulærøkonomi.

 

 • Kompetanse og rekruttering
  • Lyses ut 22. September med frist 13. Oktober. Behandles i styremøte 13. November.
  • Pilotprosjekt som bidrar til økt rekruttering til regionen.
  • Pilotprosjekt som tilrettelegger overgangen utdanning til arbeidsliv
  • Pilotprosjekt som tilrettelegger for kompetanseheving eller til å bevare kompetanse i regionen.
  • Samarbeidsprosjekt som bidrar til arbeidsmobilisering.
 • Identitetsbygging
  • Lyses ut 15. Oktober med frist 10. November. Behandles i styremøtet 18. Desember.
  • Prosjekter som skal legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser uten særlig kostnad for deltagere.
  • Større samarbeidsprosjekt mellom kommuner/ med fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging.

 

 • Innovasjon i offentlig sektor
  • Lyses ut 11. November med frist 8. Desember. Behandles i stryremøte medio Januar.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kommune (r) og/eller fylkeskommunen og/eller selskap og organisasjoner som har som mål å skape større verdier med de ressursene man har; enten flere, bedre eller rimeligere tjenester innenfor kommunal/ fylkeskommunal tjenesteproduksjon.
  • Innovasjonsprosjekter som bidrar til bærekraft, inkludering og mangfold vil bli prioritert. Prosjektet må være godt forankret i samfunnsbehov og ha en klar og realistisk plan for implementering og skalering.

About the author

TromsHolding Redaktør

Troms Holding er et selskap opprettet for å forvalte verdier til Kraftselskapet Troms Kraft.