Skip to main content Skip to footer

Eiermøte i Troms Holding

Vedtatt på eiermøte tirsdag 28.03.2023

Troms Holdings strategi for 2023

Eierne i Troms Holding møttes tirsdag 28.03.2023 ved fylkesbygget i Tromsø for å fastsette Troms Holdings strategi for 2023. Følgende strategi ble vedtatt:

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 

Strategien inneholder 4 kategorier, eller fokusområder, representert ved fire utlysninger av søkbare midler til relevante prosjekt. Følgende utlysninger vil holdes under strategi 2023:

  • Tilrettelegging for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling
  • Kompetanse og rekrutering
  • Identitetsbygging
  • Innovasjon i offentlig sektor

Dato for utlysningene er per tid ikke fastsatte og vil publiseres ved et senere, se fanen Utlysninger for mer informasjon.