Skip to main content Skip to footer

Ausstadplassen ArcticJam og ArcticWriter

Folkefest i Tromsø

Dansens Hus ved Dancelab bidro gjennom sitt prosjekt "Austadplassen ArcticJam og ArcticWriter" til å skape folkefest i Tromsø. Arrangementet var et spleiselag mellom flere aktører i byen og resulterte i kunst- og kulturutvikling samt fremvisning for fremmøtte. Gatekunsten er fremdeles å se ved Austadplassen og arrangementet ble omtalt i media. Prosjektet mottok 50 000 kroner som en del av Troms Holdings ekstrautlysning av midler til folkehelse, steds- og identitetsutviklingsprosjekt.

About the author

Martin D. Aandstad

Sekretariatet i Troms Holding AS