Skip to main content Skip to footer

Følgende kriterier ligger til grunn for vurdering av søknaden:

Vurdering av søknad

  • Nytteverdi for Troms
  • Prosjektet tilrettelegger for stedsutvikling
  • Prosjektet tilrettelegger for identitetsutvikling
  • Prosjektet bidrar til å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
  • Prosjektet bidrar til å forebygge utenforskap
  • Formalisert samarbeid mellom kommuner og/ eller fylkeskommune (dersom aktuelt)
  • Tiltaket er behandlet politisk dersom det er relevant
  • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
  • Prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og alle nødvendige godkjenninger er innhentet
  • Prosjektets bidrag til redusert klima- og miljøavtrykk